Sukurta pasaka

lithuania flag grande 250px Flag of France.svg  Flag of Britain.svg 

 


Pasaka apie vandens kelionę

Labai senai aukštai danguje buvo Debesų karalystė. Jos karalius buvo Griaustinis, o karalienė – Saulė. Toje karalystėje gyveno daug debesėlių. Jie buvo labai gražūs, minkštučiai, garbanoti ir spalvoti. Karalius Griaustinis prižiūrėjo debesėlius, mokė juos. Tačiau vos tik karalius užsnūsdavo, o karalienė pakildavo aukštai į dangų šviesti, debesėliai pasikviesdavo savo draugą padaužą Vėją ir imdavo visi kartu siausti. Padauža Vėjas išsitraukdavo savo dūdelę ir užgrodavo linksmas melodijas. Tada debesėliai imdavo šokti, dainuoti, žaisti  ir skrajoti dangumi.

Vieną kartą karalius Griaustinis ir karalienė Saulė supyko ant debesų už jų siautėjimus. Saulė pasislėpė dangaus pakrašty, o Griaustinis kad ims bartis, trankytis, žaibais svaidytis:

- Debesys ir debesėliai, užteks šėlioti ir tinginiauti! Laikas jums į Žemę gerų darbų daryti!

Tada Griaustinis atsisuko į Vėją  ir sušuko:

- O tu, padauža Vėjau, pūsk kuo stipriau, gink debesėlius, suburk lietaus debesį!

Ką darys Vėjas, pakluso karaliaus Griaustinio įsakymui, pūtė, kol debesėliai pavirto dideliu, pilku lietaus debesiu. Prapliupo lietus į žemę dideliais ir mažais lašais. Lijo ilgai ir smarkiai, o debesų lašiukai virto srauniu upeliu.

- Kaip gi mes padarysime gerus darbus, jei mes dabar tik mažas upeliukas? – prabilo vandens lašeliai.

Tuo metu prie upelio atskrido gandras.  Jis išgirdo lašelių dejones ir tarė:

- Ei, Upeliuk, nesvarbu, kad tu mažas. Tekėk, nešk vandenėlį, atgaivink pievą, gėles, pagirdyk medžius, visus vabalėlius, paukščius ir žvėrelius. Tai labai svarbus ir geras darbas.

Gandras nuskrido, o Upeliukas leidosi į kelionę ir gaivino vandeniu visus, ką tik sutiko kelyje. Pieva sužaliavo, gėlės sužydėjo, medžių pumpurai ėmė sprogti. Visi pievos gyventojai džiaugėsi vandens lašelių gerais darbais.

 laselis